2013

help college homework

?� N�?�N�?�?????� 2013 ??. ??N?????????N�???? ???�??N�?�???�?�????N?i??i???? ?? N�?�?????�??N�??N????? ???�N?N�?????? ???�N?N�?�?�N?????N?N�?? i??i???� ?�?�?�?� ?�?�?? ?�N�?�??:

 • ??N�?????�???�?????� N�?�??N�?�N�??N�?�N?????N� ?? N???N????�N�?????�??N�?�?�N???N�N� ??N?N??�?�???????�?????? N?????i??i??N?N�?? N�N??????�???�i??i??N�?�?�N???N�N� ???�?�?????????�??N?N�?????? i??i?? N?N�N�N???N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i?? i??i??i??i??????i??i??i??i??i??i????N�?�N?N�??N� ??N�?? ??N�N???????N� N????�N�????i??i??i??i??N�;
 • companies that write papers for students

 • i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�?�N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�?�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i????N�i??i??i??i?? N???N?N�?�?? N�i??i??i??i????N?N�N�?�N�i??i???? i??i??i??i????i??i??i??i??i??i????N�?�N?N�??N�, i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????� i??i?? i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i????N�i??i???? N???N?i??i??i??i???�N�i??i??i??i?????�??N�i??i??i??i???�N?????i??i??i??i??i??i?? ??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�???�N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ?? i??i??i??i??i??i??N� ?? N???N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N???N�N� N?N??�i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??;
 • N�?�?�i??i???�?�i??i??N�???� ?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i???� ??i??i??N�i??i????N�i??i??N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i???�N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N� N?i??i??N�??i??i????i??i???? ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???????� i??i?????�N�?????? i??i??i??i??N? N???N?i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i?????�??N�??i??i??i??i?? ??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??N?N�??i??i??i??i??NZN�i??i??i??i??N� ?? N????�??i??i?????�?�i??i??i??i??i??i??N�N� N?N?????N�??N�?�?�N?i??i??i??i??i??i??i??i??, ????i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i????N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i?? ??i??i??N�?�?�i??i??i??i??N�???� ???�????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N� N?N�??i??i?? N???i??i??i??i???�N�?????�i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??;
 • i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i???�i??i??i??i??N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ?? i??i??i??i??i??i??i??i??N?N??�?�??i??i??i??i??i??i??i??i?????�????i??i?? N�i??i??????N�???????�?�N???N�N� ??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i????N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ???�????N?N�i??i??i??i??i??i??N???i??i??N?N�;
 • ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�?�i??i??i??i??N�i??i?????�????i??i??i??i??i??i?? ??N�??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?N???i??i??i??i??i??i?? ???�i??i??????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?N�i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? N�i??i??i??i??i??i??N?N�??i??i??i??i??i??i??i??i?? ??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N???????N� i??i?????�i??i??i??i??????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�;
 • N�i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�??i??i??i??i????i??i?? ?�?�i??i??i??i???�?�??N�N� ????i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??N� i??i??????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�?�????????N�N� ?�N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�N�????i??i??i??i??i??i??i??i????N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?i??i??i??i????N� ??i??i??i??i??N�?�i??i??i??i??i??i??i??i???�?�i??i????N�N� ????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? (??i??i??i??i????) ?? ??i??i??i??i??i??i??i??i???� ?�??????i??i??N?N�??????, ???�i??i??i??i??i??i?? i??i????i??i??i??i??i??i???�?�???�i??i??i??i???�N�????i??i??i??i??i??i??i??i?? ?�??????i??i??N?N�????i??i?? i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???z?Y i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�????i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?i??i??;
 • N�i??i??i??i??i??i??i??i???�N�i??i??i??i??i??i????N�i??i???� i??i????i??i?? i??i???� ?�i??i??i??i???�??i??i??N�N� ???�N�i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N�i??i??i??i?? (?�???s) i??i??i??i??i??i??i??i?? N?N�N�N???N�i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i?? (i??i?????s) i??i??i??i????N?i??i??i??i??i??i???�i??i???�?�i??i??i??i??;
 • i??i???�i??i??N�?�N�??i??i??i??i??i??i???�i??i???????� ??N?N??�?�????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???� i??i????i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�N�??N�N� ?????�i??i??i??i??N�i??i????N�i??i?? i??i????N?N�?�??, i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�???????�NZN�??N� i??i??i??i??i??i?? i??i?????�??N�i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? N�?�??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??, ??i??i???�i??i??N�???????? ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??????i??i?? ?? ?? ??i??i??i??i???�??i??i??i??i??i??i?????????? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N�??i??i?? ??N�N�i??i??i??i??i??i??i??i??N??�i??i??i??i????????

 

???�i??i??N�????-??N?i??i???�?�????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�N?i??i??i??i??i??i??i??i?????� i??i???�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i?? ??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???????�??N?i??i?? ?? i??i??i??i???�?????�i??i??i??i??i??i?? N�N�?�N� ?�?�???�????i??i?? ???? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? A�???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N?N�i??i??i??i?????�i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??N�??i??i??i??i???� ???�i??i??i??i??N�??i??i???� i??i??N?N??�?�??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??????N?, ??????N�?� ?�?�i??i??i??i??i??i??i??i???�???�NZN�i??i??i??i??i??i???�N?i??i?? i??i??i??i??N�i??i????i??i?????????? ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? ??N?????i??i??i??i??i??i?? N?i??i??N�??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�N�i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???????? N�?�?�??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?A� (i??i???si??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???????�N�???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??), N�N�?�i??i?? ?�?�???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ???? i??i??i??i???Y???? A�?�N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�????i??i???�?�N???i??i???� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ???�N???????N?N�N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�?�N?i??i??i??i??i??i??N�?� i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�?�N�, i??i???�??????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�N�???�?�N�A�, ?�i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??????N? ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i?? i??i???�i??i???�??i??i??i??i??i??i??N�??i??i??i??i??????i??i?? ?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�????i??i??i??i??i??i??i??i?????�i??i??, ?� i??i???�???�?� i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i???�??i??i??N? i??i??i??i?? i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i?? A�i??i??i??i????N�??i??i??i??i?????�N�i??i?????� ?? ??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??N?, i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�??i??i??i??i??i??i???� ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�N�i??i???????� ?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�N???i??i??i??i??N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? ?? ?�?�N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�N� ??N� N�N�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N�N�?�i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? N?i??i??i??i??i??i??i??i??N�N??�N�i??i????i??i??. ?sN�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i???????? ??N�??i??i??i??i??i??i????N?i??i??i??i????i??i??N? ?????�?? N�i??i???????�N� 7 ??N�???�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??, N�?????�??i??i??i??i??i??i????N�N??�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ?�?�?�?�i??i??, ?? 2 ???�?�??i??i?????�N�??i??i??i??i????N�N� ????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�N�i??i??i??i????N�????.

?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�N?????N?N�N? ????N?i??i??i??i????N�N?N�?� ??i??i??i??i??i??i?? ???�?�i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i?????�????i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i???�?�??N� ?? i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i?? i??i?????�?�i??i??i??i??N� i??i???�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N??� i??i??i??i??i??i??i??i???�N???N?i??i??i??i??i??i???�????i??i??i??i?? i??i???�?�i??i??i??i??i??i??N?N? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ?z?�NS?�??????i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N?N�i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N� N????�N�??N�N� i??i??i??i??i??i??i??i??N?i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???????�??i??i??i??i???? (i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????, ??. ?�i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??, ?�??i??i??N???i??i??i??i??i??i??i??i??) ?? 2013 i??i??i??i??????N? ?�i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i?? ??i??i??i??i??i??i??i??i????N�i??i???�?�??N� i??i?? ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i?? N�?�??N� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? A�?�N??�???�A�. i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i????i??i??i??i??i??i?? ???? N?N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????NZ i??i?? ??i??i??N??�i??i??i??i?????????�N�?�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i?? ??N�??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N�?????�i??i??N?????i??i??i??i?? ??N�???�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�???? i??i??i??i????i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ??N?N?i??i??i??i??i??i???�???????�?????? (CERN, ?????�??N�?�N�??N?, i??i??N�?�??i??i??i??i??N?) ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????i??i??i??i??i??i??i??i??N?i??i?? ?? i??i???�????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N� ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�??????N?N�i??i??i??i??i??i??i??i??N?N�N??????? N�?�i??i??N� A�?�?�?�??A�. i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i???�????N�?� ????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�?�N�N?N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? N�??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N???i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i???�i??i???�i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????? ?�?�N?i??i??i??i??i??i??N??�?�?????? i??i???�?�i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N? N?N�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�?�N?N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????i??i??i??i???�??N� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???� ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i???� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�?�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ???�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???� ?�?�i??i???�N�N?i??i???? ?? ?zi??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????.

 

?Y?? i??i??i??i???�N?i??i??N?N�?�N�?�?? i??i??i??i??i??i???�N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????? ???�N?i??i??i??i??i??i???�?�N?????N?N�?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???� ?�i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i?? ?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i?? 2013 i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i?? ????N??�?�??????i??i???�??i??i??i??i?? 232 ???�N?N�??i??i??i??i??i??i??N� N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N�, ?? N�???? i??i????i??i???�?� 192 N?i??i??i??i???�N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ?? ?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N??�?�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�N� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??N�; N?i??i???�?�i??i??i??i????i??i??i??i?? 39 i??i??i??i?????�?�i??i??i??i??i??i??i??i????i??i?? i??i??i??i?? 19 i??i??i??i??i??i???�??N?i??i??i??i??i??i??i??i??N�??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i?? ?? N�?�i??i????i??i???�?�i??i?????�i??i??i??i??i??i??N???i??i??N� ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??, N??�????i??i??i??i??N�i??i??N� i??i?? N???i??i???�N�?�????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�; i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�?? 1 i??i??i??i??i??i???�??i??i??i??i??i??i??i??i?????? ??i??i??i??i??N??????? ???�?�i??i??N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??N�-i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i???????�N�i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??????N�N??�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ??N�???�i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�????i??i??i??i?? ??i??i????N�i??i????i??i??i??i??i??i??i??i???�A� (1-12 i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???� 2011 ????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�, ??. i??i??i??i???????�?�N?, ?�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i?? ?�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?) (i??i??N�??. i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N�??N� i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N????? ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?N�??N�?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N�i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? ??i??i??i??i?? i??i???�?�?� ?�?�?? i??i??i??i??i??i??i??i??.??. ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�????).

i??i?? 2013 ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ?�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ???� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ?�?�i??i?? ?�N�?�?? ??i??i????i??i??i??i??i??i???????�i??i??i??i?????�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i???�??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??N�??i??i??N�??N?N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????????? ??i??i??i??i??i??i??i??i??N?N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???????? ?�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??, i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i????N�N�N� ??N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�?? N?i??i???�i??i??i??i??i??i?????� 163 N?i??i??i??i??i??i???�??N�N� ?? i??i???�N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? N?i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??N?N�??:

 • i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i????N?i??i???�i??i????i??i????i??i???� i??i???????�N�i??i??i??i??i??i??????i??i??i??i?? i??i??i??i????i??i????N�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i?? N?i??i??i??i???�i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??-N�???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???????� ???�N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ??N?i??i??i??i??i??i??i??i???�????i??i???�??i??i??i??i??N? ?? N�i??i??i??i??i??i??i??i?????� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?i??i??N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i?? N?i??i??i??i??i??i????i??i?? (22-23 i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�N? 2013 ??.).
 • ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????i??i??N? i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??-N??�i??i????i??i???�N� i??i??i??i????N�N??�N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ??N�??i??i???�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? N�i??i???�????i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??????i??i??i??i??i??i??i??i??N�?�i??i?? (22 ??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i?? 2 ?�????N?i??i??i??i???� 2013 ??.).

 

_____________________________________________________________________________

?s N�??N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i?? ??i??i??i??i??i??i????N�i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N�i??i??i??i??i??i?? N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�N?N�i??i??i??i??i??i?????? i??i??N�i??i???�N�??????i??i?? ??????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? ??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�??:

1. ?� ???�?�?�N?i??i??i??i??i??i?? i??i??N?i??i?????�???�??N�?�?�N???N�N� i??i??i??i??N?i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�????i??i??i??i??i??i??????i??i??i??i??N�??N�i??i??i??i??i??i?? ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�???�??i??i??i??i???? ??i??i??i??i??i??i?????�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????� N??�i??i??i??i??i??i??i??i??????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ??i??i????N�i??i??N?i??i??i??i?? N�??i??i?????�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? N�i??i???�N� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????N�N� i??i??N�i??i??i??i??N??? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ?�i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N????? ????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i????N�i??i??i??i??i??i??i??i?????? ???�N?i??i??i??i?????? i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�N� N?N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i????i??i??i??i??i??i??????i??i??N� ??N�i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??N�??i??i???? 7 i??i??N??� ?? i??i??i??i??N?i??i???�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i???�??N�N�?� ???�N?N?, ??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N??�?� ??i??i???�i??i??N�??N�N? ??????N�?� ?�???�i??i????i??i?? ?? ??i??i??i??i??i??i??i??i??N�N�??????i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??N�N�N???N�i??i??i??i???� ??N�i??i??N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? ??N�i??i?? ??i??i??i??i??N?????i??i??i??i??N� N????�N�????N?N�.

2. i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�?�N�i??i??i??i??i??i???�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ????N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i???� (???�i??i??i??i???�N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??) i??i???�i??i??i??i???�i??i??N� ??i??i??i??i??i??i??????i??i??i??i??N�N� ?????????????�i??i??i??i??N�???? i??i??i??i??i??i??i??i???�??i??i??i??i????????N�N� N?N�?�?? (i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�????????N�?�, i??i??N�i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N?N�i??i??i??i??i??i??i??i????N�i??i??, ????N?N�N�N????�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�N???N�?�, ?�?�i??i??i??i??i??i??N???i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????N�?�?�N???i??i??i??i???� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??, i??i??i??i???????�N�?�N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i???�??N�i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?, i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i????i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ???�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N??�?�????i??i?? i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??.) N?i??i??i??i??N�???�?�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i???????�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N� i??i????i??i??N�??N?N�?�i??i??i??i?? i??i???� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????s N? ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�????i??i??i??i??i??i??i??i?? N?i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�i??i??i??i??i??i?? i??i???�?????�N�i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????? i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?N�?? N? i??i??N�?�N�i??i??i??i??i??i???? ??N� i??i??N�??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i????N? ?? N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?N�i??i?????� N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????i??i??i??i??i??i??i??i????, i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i???�i??i??i??i???�??N�N� i??i??i??i?? ?�???s.

_____________________________________________________________________________

?� 2013 ??????i??i?? i??i????N?i??i??i??i??i??i??i??i?? N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�N�N?????????i??i???? ???� ?�?�?�?� i??i??i??i???�?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?N??�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? N?i??i???�??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i?? ???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????????�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? N�???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????-??i??i??N�i??i??i??i???�N�??i??i???�N?????N� ???�i??i??i??i??i??i??i??i????:

 • ?� ???????�N�i??i?? ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ?�i??i??N�i??i??N�?� ??i??i??i??i??N?N?i??i??i??i??N�i??i???�N�???? i??i??i??i??i??i??i??i?? 02.01.16 i??i??N�?? i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i????N�i??i??i??i??N?N?i??i??i??i??i??i???? ??i??i??N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? N???????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�?�i??i??i??i??i??i?? 31.05.2013 ??.??. i??i??i??i??i??i???�N�N??�??i??i??i??i?? ???�N?N�??i??i??i??i?????? N?i??i??N�i??i??i??i??N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????i??i??i??i??i??i?? ??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�?�?� ?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? ?si??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?NZi??i?? ?�.?�. ?�N�?�i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i???�N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ??i??i??i??i??N?N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�N�??N? i??i??i??i??i??i??i??i???� N???i??i??N???i??i??i??i????i??i???� i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i?????? i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ???�i??i??i??i????i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i?????�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????-i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�N?????N� i??i???�N??? ??i??i?? N?i??i???�N�i??i??i??i???�i??i??????N?N�?? 01.04.07 i??i??i??i??i??i??i??i??i?? N�i??i??i??i???�i??i????i??i?? i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N???i??i???????�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?N�??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N? ???� N�?�??i??i??i??i?? A�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N�N?N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??-i??i??i??i???�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i?? i??i???�??????i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? N???N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???????� ???�i??i??????i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i????N�????????N�N� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? (FeCoZr)x(CaF2)100-xA�(16 a��A�xi??i??i??i??i??i??a�� 74 i??i??i??i??i??i??N�.%), ??i??i???�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??N�N� ?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?????i??i??N�?�i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ?�N�????N?N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�?�i??i??.
 • ?� ????i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i?? i??i???? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�?� i??i????N?N??�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�?�i??i??i??i????i??i??i??i?? i??i??01.05.02 ??N�?? ????N?N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i?? N�i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ????. ?�.i??i??. i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i???�???????� ???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???????�?�N???i??i??i??i???? ??i??i???�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ??i??i??N??? ?�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?N??? 08.10.2013 ???�N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N�i??i??i??i?? i??i????i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??????i??i??i??i???? i??i???� ?�i??i??i??i??i??i??i??i???�?� ?�?�i??i?? ???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�??i??i??i??i?? ?�.?�. ?�i??i??i??i???�i??i?? i??i???�N�??N�i??i????i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N??�N�i??i??i??i??N�??N? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???� N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�i??i??i??i??i??i??i??i????i??i?? N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i????i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i?? ??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? N�???�????i??i??i??i??i??i??i??i??-???�N�?�???�N�i??i??i??i??N�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????N� ???�i??i??i??i??i??i??i??i?? ??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? 01.04.16 i??i??i?? N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i????????i??i???? i??i??i??i??N�i??i?? ?? i??i??i??i??i??i???�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N� ??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? A�i??i??N�i??i??N�???�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? ?�???�?�??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??N�?�N?i??i??i??i????i??i??, ??i??i????i??i???�N??�N?i??i????N�N� ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i????i??i??i??i??N�i??i??i??i??????N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ?? N???i??i??i??i??i??i??N�?�i??i??i??i???�????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??N?i??i??i??i???�N�????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�?�N� ??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????N�??N�i??i??i??i??i??i???�i??i??N� N?i??i??i??i???�i??i???�i??i??N�i??i??N�??i??i??N� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N�i??i??.

 

_____________________________________________________________________________

i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�?�?� ?�i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??N?i??i??i??i??N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? N?N�i??i??i??i??i??i??i??i??N?N�????i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i?? ??N�??i??i??i??i??N�?� WLCG/EGI, ????N�i??i??i??i??i??i??i??i??N�N�i??i??i??i?? i??i????i??i??i??i??i??i???�?�?? i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i???�?�????N�??i??i??i??i??i??i?? ?? ??????i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i????i??i??i??i??i??i?? ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?i??i??i??i???�N�??????i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�?�i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ??N�??i??i??i??i??i??i??-N?i??i??i??i??i??i??i??i??, i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????i??i??N?NZN�i??i???? ??i??i??i??i????N�i??i??i??i??i??i??i??i??N�??????i??i??i??i??i??i??i??i??N�?� N�?�N?N?N�N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ??????????i??i?? i??i??????i??i??i??i??i??i??N?i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??N�N� i??i??i??i??i??i????N�N�i??i??i??i??. i??i???�N?N?N�N?N� i??i??N�i??i???? ??N�????-N??�N�i??i?? ??N?????i??i??i??i??i??i??i??i??N??�N?NZi??i??i??i??i??i?? i??i???�i??i?? i??i???�N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????N� N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�??i??i??N� ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N??�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N�i??i??i??i?? ?�?�??i??i??N�, ???�?? ???�N�?�?�??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???� ???�????N�N� N?????i??i??i??i???�i??i???�????i??i??N� N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?????N� N???N?i??i??i??i???�N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??. i??i?? i??i??i??i???� i??i??i??i??i??i??i??i???�?� ?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? i??i??i??i???�i??i??i??i???�i??i?? ?? ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i???�i??i???�i??i????i??i???�i??i??i??i??i??i??N? i??i?? ?�i??i??i??i??i??i??i??i????????i??i??i??i??i??i???? i??i??i??i??i??i??i??i????N?i??i??i??i??i??i??N??????? ??N�??i??i??i??i??-N?i??i????N� BY-NCPHEP, ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�N�?�i??i??i??i??i??i????i??i??i??i???? i??i??i??i???�N? ???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i????N�i??i??i??i???? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�??i??i??i??i??i??i??i??i??N�N� ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N� ??N�i??i??i??i??i??i???????�i??i??N?i??i??N� N?i??i??i??i??i??i??N????�N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i????i??i???�?�N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N� ????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ?�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?i??i???????? i??i??i??i??i??i??i??i????N�i??i??????????????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???????�N�i??i??, ATLAS ?? CMS, ?� N�?�???�?� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�?�i??i????N?N�i??i?????�?�????i??i??i??i??i??i??i??i?? ????N?i??i??i??i??i??i?????� ?? i??i??i??i??N�???? ??i??i??????i??i???? ?? ?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??N�N??????? i??i??N�N�??i??i??i??i???�??N�?�?�N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�N??�?? i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i???�??N�?�N�???? i??i???�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�N?N?N?i??i?????? i??i??i??i?????�????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??. i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�????-i??i???�??N� BY-NCPHEP i??i??i??i??N�N???i??i?? N? N�N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i???? N??�i??i??N�i??i??i??i???? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�????i??i??N� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? N???N?N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? NGI_BY, i??i??i??i???�?�??i??i??N?i??i??i??i??i??i??i??i??N?????i??i?? i??i???�N�i??i??i??i?????�i??i??N?i??i??i??i????i??i??i??i?? ??N�??i??i??i??i??i??i??-??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??. ?�N�i??i??i??i??i??i??-N??�??N� N?i??i??i??i??N?i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??N? N�?�N?N�N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ??i??i??N�??N??�??N�i??i??i??i???�N?i??i??i??i??i??i??i??i??????N�????i??i????i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? CMS.

?� ???�N?N�i??i??N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ??i??i??i??i??i??i??i??i???�??N? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??-i??i??i??i???�i??i??N� BY-NCPHEP ??N�i??i???�NZN�?�i??i??i??i?? ???? ??N�??N�?????� i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??N?i??i??N?i??i??i??i??i??i????N? ????N�?�i??i????i??i??i??i??-i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�?�?� ????i??i??i??i??i??i??i??i???�N�??N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???????? i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i????N?N�i??i??. ???�????N?i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ???�N�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ??N�i??i??i??i??i??i??i??i??NZi??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i???? ?? N?i??i??N?i??i???�?? N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???� ??N�i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????: 42 N�?�i??i????i??i??i??i????N� N???i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???� N? ?z?Y 2 i??i??i??i??i??i???�??N�/N???N�??, 30 ???�?�i??i??i??i??i??i??i??i??N� ????N???????i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????. ?�i??i??N? N?N�i??i??i??i??i??i??i??i????i??i???�????i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i?? ??N�i??i??N?i??i??i??i??i??i??i??i?????? ????i??i??N? N?N�?? ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�?�i??i????i??i??i??i????: 50, 2 i??i?? 22, N???i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�???�N�N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�??i??i??i??i????. ?�?�?�??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�????-N??�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? BY-NCPHEP i??i???�i??i??i??i??i??i????N�N??�i??i??i??i??i??i??i??i??N?N? ??i??i??i??i?????�i??i????i??i??i??i??i??i??N? ??i??i??N?i??i???� ??i??i??????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? ????N�??i??i??i??i??i??i??i??i?????�??????i??i??i??i??????i??i?? ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�N? ??N�???�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i???????? ??i??i?????�?�i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??-N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????.

 

_____________________________________________________________________________________________

i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??N?????i??i??i??i?? N?i??i??N??�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N?i??i??i??i????i??i??i??i??i??i????i??i?? ?? ??N�???�i??i??i??i??i??i?????�?�i??i??i??i????N????? ?�?�N?i??i??N??�?�?????? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?N? (?z???z A�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�??i??i??i??i??i??i???�?�i??i??i??i??i??i??, i??i??i??i?????Y?z A�?Y?�?�??i??i??i??i??i??i??, ?z???z i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i????A�, i??i??i??i??i??i??i??i?????Y A�?????�??i??i??N? ?�?�i??i??A�, i??i???z?z?z A�i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N???i??i??i??i??i??i??i??i???? i??i??i??i??i??i??i??i?????�N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�?�i??i??i??i??N�?� ??i??i??i??i??N?N�N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�??N�N�i??i??i??i??i??i??i??i?? ?? ??N�.) ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�N?N�???�N?i??i??i??i??N?N? i??i??i??i???? ?? N�?�?????�i??i?? ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??NZ???�?�i??i??i??i??i??i????N�N� ??i??i??i??i??i??i??i??i???�, N�?�?? i??i?? i??i??i??i??i??i?? N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??N� ??i??i???�??i??i????i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??????N�N� ????i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????? ??i??i?? i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�?�??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ?? i??i????N?N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????N? i??i??i??i??i??i??i??i??N�N?i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??N?. ??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ?�???�N�??i??i??i??i??i??i??N�N� ?????�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i?? N?i??i??i??i??i??i????N?NZN�i??i??i??i??:

?� N???N�N�N???????N�i??i??N?N�???� N? i??i?????Y i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i???�N? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ?? 2013 i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N? ??i??i???????�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???� ????N�??i??i??i??i??i??i??i??i?????�?�N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??N�??N�i??i??i??i????N?N�N� ??N�?�??N�?� ??N�i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i???�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? N?????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�?�N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i???�?� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ??????i??i??N�i??i??i??i??NZ ????i??i??N�??i??i??i??i??i??i??i??i??????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? ?�i??i??i??i???�i??i?????�i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�N???i??i??i??i??i??i???? i??i??i??i??i??i??i??i????N?i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�??N�N�?�?? i??i??i??i????N�???�NZi??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�?�??N�???? ??N�?? i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??N�?�N�i??i??N�i??i?? i??i??????????i??i??i??i???? ?�i??i????N�i??i??. ?�?�i??i??N�i??i??i??i????N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i?? N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�?�?? N?N�?�???? i??i???�i??i??i??i?? i??i??i??i???�?????? ??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????i??i??i??i??i??i??i??i??N�?? ??N�??N?N�?�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????? i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N???i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ?�?�i??i??i??i??i??i??i??i???�?�i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�N? ??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i???�???�????N? i??i??i??i?? i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�???� i??i??i??i???�N�?�??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i?? ?�?�N�N??�?�????i??i??N� N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�. i??i??N�?�i??i???? ?????�????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N� ??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N�N? ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??N??????? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?N�?�?? ?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ?????�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�?�i??i??i??i???�i??i???? i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�N?NZ N??�N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???????�?�i??i??i??i????i??i??i??i???????? ?�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�???????? ?�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�?� ?? ???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i???�????N? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??N�???�NZi??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�N?i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????? ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�i??i??i??i??i??i??i??i??N� N�i??i??i??i??i??i??????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i???�N�. ?? ????i??i??i??i????i??i??N?NZ N?N�i??i??i??i??i??i?????� ??i??i???�???? ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??N�N? i??i?????�i??i??i??i??N�?�N?N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ?�i??i??N�i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�?�?�?� ?? ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N?N�i??i??i??i?? ??i??i??N�i??i?? i??i??i??i?? ?�???? N?N?i??i??N�i??i?????�??i??i??NZ, ???????�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????, i??i???�i??i??i??i??i??i?????? ???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??, i??i??i??i???�N�?�?�??N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??NZ ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????i??i??N?N�N?, ???�N??�NZN�N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? N�?�?�??N�?� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�??i??i??i??i????N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??.

?� N?i??i??i??i??N�N�i??i??i??i??????N�?�N?N�i??i??i??i??i??i???� N? ?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i???� i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N�i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i?? ??N�????i??i??i??i???�i??i??i??i???� N?i??i??i??i??i??i???????�i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N? N? ?�???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? ??i??i??i??i???� i??i???�?�i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??N�i??i??N???N?N�i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i?? ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i???�i??i???�i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???� ????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i????N�?�N�??i??i??N� i??i??i??i??i??i???�?� ?�i??i??i??i????i??i???�N?i??i????N�N� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�i??i??i??i??N�??i??i??i??i??i??i????i??i??A�, ?? N�?�??i??i??i??i???�N� ????N�i??i??N�??i??i?? ?�N�i??i??i??i???� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????� i??i??i??i??i??i??i??i??N�????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i????N? ??N�???�i??i??i??i???�?�???????? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??, ????i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??NZN�?�N? ???�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??N�N?i??i??i??i??i??i??i??i??p-n-pi??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i?? i??i??n-p-ni??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�?�i??i???�??N?N�i??i??i??i??N�N� N? ??N�?�??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??FtPNPi??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??=A�FtNPNA�= 2 i??i??i??i??i??i??N�, i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ??i??i???�??i??i??i??i???�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�N�i??i??i??i??i??i?? i??i????N�??????i??i?? N????�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�N�N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i????????i??i??N� ???�i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? N�N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???� ?�N�N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�??i??i??i??i??NZN�i??i??i??i??i??i??N� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�N?N�??N�N� ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??. ?sN�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???� N�??????, N�?�i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N�?�i??i???� i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�N? i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????�?�i??i??i??i??i??i??N�?�i??i??i??i?????�N? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�???�N? ??i??i???� i??i???�N�i??i????i??i????i??i????N? N? ??N�?�i??i??i??i????N�?????? N�i??i??N?N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??p-n-pa��N�N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??A�FTA�=1,5 ?�?�i??i?? ??i??i??i??i??i??i??i??i??n-p-ni??i??i??i??i??N�N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�??N�?�A�FTi??i??= 2 ?�?�i??i??.

i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? N???i??i??N�N???????N�?�N?N�???� N? ?z???z i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????Y??A� N�?�?�N�?�i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i???�??N� ?? N????�???�??N� ??i??i??i??i??i??i????i??i??N�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??-N???N�?�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N??�??N�?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�??N? ??i??i??i??i?? i??i??N???N�N�?�??i??i??i??i?? ?? ??N?N??�?�??????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? i??i??i??i??i??i??i??i???�?�i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??????i??i??i??i??N� ?????????????�i??i??N�i??i??i??i?? ?? ??????N??�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? N? N?i??i??i??i??????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i?? ??????i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????N�??i??i??i??i??N?????i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????N???i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�??i??i????; ??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?i??i??i??i??N?N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�?�i??i??i??i??N�N�??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i?? ??????N??�N? ??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�??N�???? i??i??i??i???????�i??i????i??i?? ?�?�??????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????????.

?� N???N�i??i??N?????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??i??i??i??i??i??i??N?N�???� i??i?? ?z?z?z i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�?�N�A� i??i??i??i??i??i??N?N�i??i??i??i??i??i??N�i??i???�i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????i??i???�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�N� ??i??i??i??i????N??�?�?? i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�i??i??????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? (LVDB) i??i???�i??i?? ???�N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??N� i??i??i??i??i??i??i??i??N�N�i??i??i??i????????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i???�???�N� ???�1/1 ??NZ????i??i??i??i???????? N???i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? N?N?N�?�i??i??i??i??i??i??i??i??????i??i??i??i???? CMS ?�i??i??N�i??i????i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i?????�?????�i??i??i??i??N�i??i???? N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�N�??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? i??i??i??i??i??i??i??i??N??�?�???????�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? (?�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????), ????i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�?� ??N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???????�?�???�N�i??i??i??i??i??i??i??i????N� i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N? ??N?i??i??i??i??i??i??i??i???�N?i??i??i??i??????i??i??????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? ?? i??i????N?N�i??i??i??i??i??i??i??i?????� ??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????i??i??i??i??i??i???? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????????? i??i??i??i???�N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�N� N?N�N�i??i??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i?? ??i??i??i??i???�i??i?? ??NZ??i??i??????i??i???? ??i??i??N�?�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N�?� N?N?i??i??i??i??????i??i??i??i??i??i????i??i?? CMS (i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i????).

?� i??i??i??i??i??i????N�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??N?i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?????� N? ????????i??i??N?N�??N�?? i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�N�?�N?N�?????? N? ??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???�????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i???? ??N�???�i??i??N?N�??i??i????i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i?? (i??i???zi??i??i??i???z) A�?YN�i??i??%D

hosting-ukraine.com.ua